Chính sách đại lý

1. Mục đích:

Chính sách đại lý này nhằm mục đích quy định các quyền lợi và nghĩa vụ của Tramhuongtrunghuynh.com và các đại lý tham gia vào việc phân phối sản phẩm của Tramhuongtrunghuynh.com.

2. Phạm vi áp dụng:

Chính sách đại lý này áp dụng cho tất cả các đại lý tham gia vào việc phân phối sản phẩm của Tramhuongtrunghuynh.com.

3. Điều kiện trở thành đại lý:

Để trở thành đại lý của Tramhuongtrunghuynh.com, các cá nhân hoặc tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực pháp lý đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực [ngành hàng kinh doanh của Tramhuongtrunghuynh.com].
 • Có đủ điều kiện về tài chính để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.
 • Có kho bãi, cửa hàng để trưng bày và bán sản phẩm.
 • Cam kết thực hiện theo các quy định của Tramhuongtrunghuynh.com.

4. Quyền lợi của đại lý:

 • Được hưởng mức chiết khấu hấp dẫn trên giá bán lẻ của sản phẩm.
 • Được hỗ trợ về marketing, quảng cáo từ Tramhuongtrunghuynh.com.
 • Được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn của Tramhuongtrunghuynh.com.
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Tramhuongtrunghuynh.com.

5. Nghĩa vụ của đại lý:

 • Mua sản phẩm của Tramhuongtrunghuynh.com với số lượng theo cam kết.
 • Bán sản phẩm của Tramhuongtrunghuynh.com với giá bán lẻ được niêm yết.
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm được bán ra.
 • Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo sản phẩm theo yêu cầu của Tramhuongtrunghuynh.com.
 • Báo cáo doanh số bán hàng cho Tramhuongtrunghuynh.com theo định kỳ.
 • Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn của Tramhuongtrunghuynh.com.
 • Thực hiện theo các quy định của Tramhuongtrunghuynh.com.

6. Quy chế kỷ luật:

Tramhuongtrunghuynh.com có quyền áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với đại lý vi phạm các quy định của Chính sách đại lý này, bao gồm:

 • Cảnh cáo.
 • Hạ mức chiết khấu.
 • Dừng hợp tác.

7. Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Chính sách đại lý này sẽ được giải quyết bằng thương lượng hòa giải. Nếu không thể hòa giải được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

8. Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc về Chính sách đại lý này, vui lòng liên hệ với Tramhuongtrunghuynh.com qua:

 • Email: tramhuongtrunghuynh@gmail.com
 • Điện thoại: 0773.91.91.91

Lưu ý:

Tramhuongtrunghuynh.com có quyền thay đổi Chính sách đại lý này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.