Mặt Dây Chuyền Trầm Hương Theo Bản Mệnh

Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.

  • Tuổi tý – Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn
  • Tuổi Sửu, Dần – Phật Hư Không Tạng Bồ Tác
  • Tuổi Mẹo – Phật Vân Thù Bồ Tác
  • Tuổi Thìn, Tỵ – Phật Phồ Hiền Bồ Tác
  • Tuổi Ngọ – Phật Đại Thế Chí Bồ Tác
  • Tuổi Mùi, Thân – Phật Như Lai Đại Nhật
  • Tuổi Dậu – Phật Bất Động Minh Vương
  • Tuổi Tuất, Hợi – Phật Adida