Vòng Tay Trầm Hương Tự Nhiên Hàng Chìm Loại 1 Cao Cấp

130.000.000 

  • Vòng tay trầm hương tự nhiên hàng chìm loại 1 cao cấp dạng đốt trúc thô.
  • Được gia công từ phôi hàng chìm loại 1 cao cấp nhất của trầm hương tự nhiên.
  • Đồng tông đồng chất đồng hương thơm.
  • Bảo hành thơm trọn đời.
  • Mua 1 lần xài mãi mãi.